Årsstämma 2019

Årsstämman avhölls torsdagen den 9 maj 2019 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping. 

Relaterade dokument

 
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL
PDF-icon_small.png     Fullständigt förslag till beslut punkt 18

Årsstämma 2018

Årsstämman avhölls tisdagen den 8 maj 2018 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.
 

Relaterade dokument

 
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL

Årsstämma 2017

Årsstämman avhölls onsdagen den 10 maj 2017 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.
 

Relaterade dokument

 
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL

Årsstämma 2016

Årsstämman avhölls torsdagen den 12 maj 2016 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.
 

Relaterade dokument

 
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL
PDF-icon_small.png     Fullständigt förslag till beslut punkt 18
PDF-icon_small.png     Fullständigt förslag till beslut punkt 20

Årsstämma 2015

Årsstämman avhölls onsdagen den 6 maj 2015 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.
 

Relaterade dokument

 
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL

Årsstämma 2014

Årsstämman avhölls torsdagen den 8 maj 2014 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.
 

Relaterade dokument

 
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL
PDF-icon_small.png     Fullständigt förslag till beslut punkt 18

Årsstämma 2013

Årsstämman ägde rum måndagen den 6 maj 2013 kl 15:00 i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.
 

Relaterade dokument

 
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL
PDF-icon_small.png     Fullständigt förslag till beslut punkt 17

Årsstämma 2012

Årsstämman ägde rum torsdagen den 10 maj 2012 kl. 15:00 i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.
 

Relaterade dokument

 
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL
PDF-icon_small.png     Fullständigt förslag till beslut punkt 17

Årsstämma 2011

Årsstämman ägde rum fredagen den 6 maj 2011 kl 15:00 i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.
 

Relaterade dokument

 
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Förslag till dagordning
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL