Årsstämma 2019

Årsstämman avhölls torsdagen den 9 maj 2019 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping. 

Relaterade dokument

 
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL
PDF-icon_small.png     Fullständigt förslag till beslut punkt 18