Anmälan till årsstämma 2020

Detta formulär kan användas av aktieägare som är privatperson och själv önskar närvara på stämman alternativt avser att utöva sin rösträtt via poströstning. Alla fält markerade med en stjärna (*) måste fyllas i. Uppgifterna sammanställs sedan i ett förhandsgranskningsläge innan det är möjligt att skicka dem. När de registrerats visas ett meddelande att så har skett.

För juridiska personer och aktieägare som företräds av ombud sker anmälan per telefon 036-31 22 00, via epost till ir@xano.se eller med post till XANO Industri AB, Årsstämma 2020, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping. Sker deltagande med stöd av fullmakt ska originalet sändas tillsammans med anmälan eller uppvisas vid inregistrering.


Jag anmäler härmed mitt deltagande vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) torsdagen den 25 juni 2020 kl. 16:00 på First Hotel Jönköping, M2 Center, Ryhovsgatan 3-5 i Jönköping.

Inregistrering till stämman börjar kl. 15:30.

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter uppmanas aktieägare att överväga möjligheten att poströsta istället för att närvara fysiskt vid stämman. Formulär för poströstning med ytterligare anvisningar och villkor laddar du ner här.

Anmälan ska vara XANO tillhanda senast måndagen den 22 juni 2020.


* Obligatoriska uppgifter

     
 

Behandling av personuppgifter
XANO Industri AB, org.nr 556076-2055, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.