Anmälan till årsstämma 2019

Detta formulär kan användas av aktieägare som är privatperson och själv önskar närvara på stämman. Alla fält markerade med en stjärna (*) måste fyllas i. Uppgifterna sammanställs sedan i ett förhandsgranskningsläge innan det är möjligt att skicka dem. När de registrerats visas ett meddelande att så har skett.

För juridiska personer och aktieägare som företräds av ombud sker anmälan per telefon 036-31 22 00, via epost till ir@xano.se eller med post till XANO Industri AB, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping. Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna uppvisas i original.

Anmälan ska vara XANO tillhanda senast kl. 16:00 fredagen den 3 maj 2019.

Jag anmäler härmed mitt deltagande vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) torsdagen den 9 maj 2019 kl. 15:00.


* Obligatoriska uppgifter

     
 

Behandling av personuppgifter
XANO Industri AB, org.nr 556076-2055, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.