Anmälan till årsstämma 2018

Senast kl. 16:00 onsdagen den 2 maj 2018 ska anmälan vara XANO tillhanda.

Jag anmäler härmed mitt deltagande vid årsstämma i XANO Industri AB (publ)
tisdagen den 8 maj 2018 kl. 15:00.


* Obligatoriska uppgifter

     
  De uppgifter som du lämnar via detta formulär används enbart för
erforderlig registrering och bearbetning i samband med årsstämman.