Anmälan till årsstämma 2017

Senast kl. 16:00 torsdagen den 4 maj 2017 ska anmälan vara XANO tillhanda.

Jag anmäler härmed mitt deltagande i årsstämma i XANO Industri AB (publ) onsdagen den 10 maj 2017 kl. 15:00.


* Obligatoriska uppgifter