Jag anmäler härmed mitt deltagande vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) torsdagen den 9 maj 2019 kl. 15:00.


* Obligatoriska uppgifter