Jag anmäler härmed mitt deltagande vid årsstämma i XANO Industri AB (publ)
tisdagen den 8 maj 2018 kl. 15:00.


* Obligatoriska uppgifter