Lennart Persson

VD och koncernchef
Född 1968, anställd 1998.

Huvudsaklig utbildning:
Ingenjörsexamen.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
CIO Eldon Vasa, affärsutveckling ITAB, VD ITAB Kaluste och ITAB Plast.

Innehav i XANO:
148 000 B-aktier (eget och närståendes) och nom. 6 373 012 SEK konvertibler motsvarande 116 936 B-aktier.

Väsentliga innehav eller delägarskap i till XANO närstående företag:
Inga.

 

 

Tillbaka till koncernledning

 

Bolagsstyrning