Marie Ek Jonson

Finanschef
Född 1967, anställd 1992.

Huvudsaklig utbildning:
Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Controller ITAB.

Innehav i XANO:
20 000 B-aktier och nom. 3 052 000 SEK konvertibler motsvarande 56 000 B-aktier.

 

 

Tillbaka till koncernledning

 

Bolagsstyrning