Anna Benjamin

Vice ordförande
Född 1976, invald i styrelsen 2016.

Huvudsaklig utbildning:
Magisterexamen i ekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Projektledare affärsutveckling ICA Sverige, manager PricewaterhouseCoopers, controller Nobina.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ledamot i revisionsutskott.

Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, INEV AB, Pegital Investment AB m fl.

Aktieinnehav i XANO:
2 564 400 A-aktier och 1 475 600 B-aktier (eget och närståendes).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Kontrollerar via eget och närståendes innehav över tio procent av såväl aktier som röster i bolaget.

 

 

Hela styrelsen