Biolin samarbetar med XANO om All-Around

2 maj 2006 14:15

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Biolin har idag ingått ett uppdragsavtal med Allmedic AB, dotterbolag till börsnoterade XANO Industri AB, om de globala distributionsrättigheterna för All-Around, en innovativ dentalkirurgisk skalpell med roterande och utbytbart skaft. Inom Biolin kommer produkten att marknadsföras av Ospol, som under första halvåret 2006 också kommer att lansera sitt egenutvecklade system av dentala implantat. Biolin erhåller i samband med detta en option från XANO om att förvärva Allmedic AB för 6 MSEK om fyra år. För optionen erläggs en köpeskilling om 1,5 MSEK.

Produkten, som uppfanns av professor Dan Lundgren i Göteborg, säljs idag via distributörer på ett stort antal geografiska marknader. All-Around uppfyller ett konkret behov hos dentalkirurgen att öka åtkomsten av munhålans otillgängliga delar. Produkten omsatte ca 1 MSEK de senaste tolv månaderna och förväntas omsätta 1,5 MSEK under år 2006.

”All-Around är en produkt med mycket goda tillväxtförutsättningar på några års sikt. Dessutom passar All‑Around väl in i Ospols verksamhet och marknadsplaner och kommer därmed att bli ett viktigt stöd vid Ospols kommande marknadsintroduktion.”, säger Fredrik Lindgren, VD Biolin AB.

”Vi ser mycket positivt på samarbetet och bedömer att Biolin/Ospol är den rätta partnern att förvalta All‑Arounds marknadspotential på bästa sätt.”, säger XANOs VD Sune Lantz.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se