Bokslutskommuniké 2005

8 februari 2006 14:09

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Helåret
Vid ordinarie bolagsstämma i april 2005 beslutades om namnändring. ITAB Industri har blivit XANO Industri.

»  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 525 MSEK (385)
Nettoomsättningen för koncernen som helhet var 544 MSEK (732)

»  Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 33 MSEK (22)
Resultat efter skatt för koncernen som helhet uppgick till 46 MSEK (23)

»  Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 5,00 SEK (3,20)
Resultat per aktie för koncernen som helhet uppgick till 6,90 SEK (3,40)

»  Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamhet uppgick till 42 MSEK (27)
Resultat efter finansiella poster för koncernen som helhet uppgick till 54 MSEK (29)

»  Förvärv av Segerströms i Falkenberg och NPB i Jönköping
»  Förvärv av Baltic Components i Estland
»  Genombrott för NPB i Australien och USA

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se