Bokslutskommuniké 2006

9 februari 2007 13:05

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Helåret
»  Nettoomsättningen steg med 66 procent till 871 MSEK (525)
»  Resultat efter skatt ökade med 98 procent och uppgick för kvarvarande verksamhet till 63 MSEK (32)
Resultat efter skatt för koncernen som helhet uppgick till 82 MSEK (46)

»  Resultat per aktie före utspädning uppgick för kvarvarande verksamhet till 9,40 SEK (4,75)
Resultat per aktie före utspädning för koncernen som helhet uppgick till 12,30 SEK (6,90)

»  Resultat efter finansiella poster uppgick för kvarvarande verksamhet till 84 MSEK (40)
Resultat efter finansiella poster för koncernen som helhet uppgick till 103 MSEK (54)

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se