Bokslutskommuniké 2007

8 februari 2008 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Helåret
»  Nettoomsättningen steg med 56 procent till 1 361 MSEK (871)
»  Resultat efter skatt ökade med 15 procent till 73 MSEK (63)
»  Resultat per aktie var 10,80 SEK (9,40)
»  Resultat efter finansiella poster ökade med 23 procent till 103 MSEK (84)
»  Förvärv av Värnamo Industri AB
»  Förvärv av AS Rotosplast
»  Förvärv av Eslöv Mekaniska Verkstad
»  Efter balansdagen tecknades en avsiktsförklaring med GP Förvaltnings AB om en eventuell försäljning av Bladhs Plast Bredaryd AB, Bladhs Plast Gislaved AB, Bladhs Eesti AS, Inmedic AB och Inmedic AS.

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se