Bokslutskommuniké 2008

11 februari 2009 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Helåret
»  Nettoomsättningen var 1 402 MSEK (1 361)
»  Resultat efter skatt uppgick till 45 MSEK (73)
»  Resultat per aktie var 6,70 SEK (10,80) 
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till 59 MSEK (103)
»  Förvärv av Mikroverktyg i Södertälje 

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se