Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

10 augusti 2006 12:44

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen steg med 49 procent till 395 MSEK (265)
»  Resultat efter skatt ökade med 129 procent och uppgick för kvarvarande verksamhet till 36 MSEK (15)
Resultat efter skatt för koncernen som helhet uppgick till 55 MSEK (30)

»  Resultat per aktie före utspädning uppgick för kvarvarande verksamhet till 5,25 SEK (2,30)
Resultat per aktie före utspädning för koncernen som helhet uppgick till 8,15 SEK (4,50)

»  Resultat efter finansiella poster uppgick för kvarvarande verksamhet till 47 MSEK (21)
Resultat efter finansiella poster för koncernen som helhet uppgick till 66 MSEK (36)​

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se