Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

9 augusti 2007 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen steg med 80 procent till 712 MSEK (395)
»  Resultat efter skatt ökade med 33 procent till 46 MSEK (36)
»  Resultat per aktie var 6,90 SEK (5,25)
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till 64 MSEK (47)
»  Värnamo Industri AB har förvärvats

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se