Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008

11 juli 2008 12:10

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen var 789 MSEK (712)
»  Resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (46)
»  Resultat per aktie var 6,00 SEK (6,90) 
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till 56 MSEK (64)

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se