Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009

13 juli 2009 10:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen var 535 MSEK (789)
»  Resultat efter skatt uppgick till -16 MSEK (40)
»  Resultat per aktie var -2,30 SEK (6,00) 
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till -18 MSEK (56) 
»  Kassaflöde efter investeringar var 69 MSEK (9) 

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Utfallet av årets andra kvartal blev i paritet med det första, vilket innebär att faktureringen för första halvåret ligger drygt 30 procent under föregående års nivå. Den minskade försäljningen och kostnader för kapacitetsanpassningar till följd av volymnedgången har medfört ett negativt resultat. Under juni månad har det generellt märkts en något ökande orderingång, vilket indikerar en viss förbättring under hösten. Efter periodens slut har Cipax fått en stor order på rotationsgjutna plastkärl som ska levereras den kommande tvåårsperioden och ett par större nya kunder har också knutits till andra företag i koncernen.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se