Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

14 juli 2010 11:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen var 671 MSEK (535)
»  Resultat efter skatt uppgick till 31 MSEK (-16)
»  Resultat per aktie var 4,60 SEK (-2,30) 
»  Resultat före skatt uppgick till 42 MSEK (-18)
»  Kassaflöde efter investeringar var 36 MSEK (69) 
»  I slutet av april fick dotterbolaget NPB en order från USA värd 75 MSEK

Andra kvartalet
»  Nettoomsättningen var 373 MSEK (270)
»  Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (-9)
»  Resultat per aktie var 3,15 SEK (-1,30)

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Under andra kvartalet fortsatte den positiva trenden med kraftigt ökad försäljning, vilket också gav ett bra resultatutfall. Aktivitetsnivån har stigit inom alla de marknadssegment där koncernen verkar och orderstorlekarna har stadigt ökat. Uppväxlingen i volym ställer krav på hög flexibilitet i verksamheterna. Förra årets omställningsarbete har lett till mer vältrimmade organisationer och de flesta av koncernens företag har också lyckats hålla kostnaderna på en rimlig nivå.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se