Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

31 oktober 2006 13:10

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen steg med 61 procent till 611 MSEK (380)
»  Resultat efter skatt ökade med 139 procent och uppgick för kvarvarande verksamhet till 48 MSEK (20)
Resultat efter skatt för koncernen som helhet uppgick till 67 MSEK (35)

»  Resultat per aktie före utspädning uppgick för kvarvarande verksamhet till 7,15 SEK (3,00)
Resultat per aktie före utspädning för koncernen som helhet uppgick till 10,10 SEK (5,25)

»  Resultat efter finansiella poster uppgick för kvarvarande verksamhet till 64 MSEK (28)
Resultat efter finansiella poster för koncernen som helhet uppgick till 83 MSEK (43)

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se