Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

1 november 2007 14:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen steg med 64 procent till 1 000 MSEK (611)
»  Resultat efter skatt ökade med 29 procent till 62 MSEK (48)
»  Resultat per aktie var 9,20 SEK (7,15)
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till 86 MSEK (64)
»  Värnamo Industri AB har förvärvats

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se