Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008

5 november 2008 15:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen var 1 097 MSEK (1 000)
»  Resultat efter skatt uppgick till 52 MSEK (62)
»  Resultat per aktie var 7,65 SEK (9,20) 
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till 72 MSEK (86)

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se