Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009

3 november 2009 14:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Tredje kvartalet
»  Nettoomsättningen var 237 MSEK (308)
»  Resultat efter skatt uppgick till 3 MSEK (12)
»  Resultat per aktie var 0,35 SEK (1,65)

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen var 772 MSEK (1 097)
»  Resultat efter skatt uppgick till -13 MSEK (52)
»  Resultat per aktie var -1,95 SEK (7,65) 
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 MSEK (72) 
»  Kassaflöde efter investeringar var 81 MSEK (12) 

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Efter tre kvartal med förlustsiffror medförde årets tredje kvartal en generell stabilisering avseende såväl orderingång som fakturering, vilket genererade ett positivt resultat. För hela delårsperioden låg försäljningen fortsatt runt 30 procent under föregående års nivåer medan motsvarande siffra för tredje kvartalet var 23 procent. Ackumulerat negativt resultat kan i sin helhet hänföras till den extra kostnadsbelastning som de genomförda kapacitetsanpassningarna medfört. Den sänkta kostnadsbasen påverkar dock successivt lönsamheten positivt framöver. De intensiva försäljningsinsatserna under året har också genererat nya affärer som får genomslag under kommande år.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se