Delårsrapport 1 januari – 30 september 2011

8 november 2011 13:10

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

DELÅRSPERIODEN
Kvarvarande verksamhet
»  Nettoomsättningen var 863 MSEK (754)
»  Resultat efter skatt uppgick till 59 MSEK (37)
»  Resultat per aktie var 8,65 SEK (5,45) 
Koncernen som helhet
»  Nettoomsättningen var 863 MSEK (952)
»  Resultat efter skatt uppgick till 61 MSEK (55)
»  Resultat per aktie var 9,00 SEK (8,10)

TREDJE KVARTALET
»  Förvärv av Metall Göte
Kvarvarande verksamhet
»  Nettoomsättningen var 233 MSEK (228)
»  Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (11)
»  Resultat per aktie var 2,90 SEK (1,65)
Koncernen som helhet
»  Nettoomsättningen var 233 MSEK (281)
»  Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (24)
»  Resultat per aktie var 2,95 SEK (3,50)

I utfall för kvarvarande verksamhet ingår inte resultat av den löpande verksamheten i samt resultat från avyttring av Inmedic och Bladhs Industri, vilka såldes under 2010.

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Även under årets tredje kvartal genererade koncernens verksamhet ett mycket gott utfall. Omsättningen var i nivå med föregående år medan resultat efter skatt ökade med ca 80 procent jämfört med motsvarande period 2010. Den stora förbättringen förklaras av att merparten av de företag som under föregående år visade svaga siffror nu åter har god lönsamhet. Periodens kursförändringar har dessutom medfört positiva valutaeffekter. Trenden från föregående kvartal att tillväxttakten dämpas håller i sig men orderstocken ligger fortsatt på en tillfredsställande nivå.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se