Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013

7 november 2013 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 1 154 MSEK (888)
»    Resultat efter skatt uppgick till 94 MSEK (50)
»    Resultat per aktie var 13,80 SEK (7,45)
»    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 142 MSEK
»    Räntebärande skulder minskade med 209 MSEK
»    Försäljning av industrifastighet i Tallinn
»    Kapacitetshöjande investeringar i ÅGES och ITB Teknik i Unnaryd

Tredje kvartalet
»    Nettoomsättningen var 340 MSEK (230)
»    Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (8)
»    Resultat per aktie var 3,00 SEK (1,25)

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernen rapporterar ännu ett bra kvartal. Jämfört med motsvarande period föregående år var omsättningen 48 procent högre medan resultat före skatt ökade med 38 procent exkluderat poster av engångskaraktär. Sammantaget för niomånaders­perioden ökade omsättningen med 30 procent och resultat före skatt exklusive engångsposter med 34 procent jämfört med 2012. Kassaflödet var starkt och uppgick under delårsperioden till 142 MSEK före investeringar. Räntebärande skulder har minskat med 209 MSEK sedan årsskiftet.
     Trenden från andra kvartalet med ökande aktivitetsnivå och orderingång inom merparten av koncernens marknadssegment har planat ut. Bilden är fortsatt splittrad mellan olika branscher och perspektiven alltjämt kortsiktiga. Sammantaget ser dock affärsläget positivt ut inför avslutningen av året.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se