Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

4 maj 2006 12:33

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Första kvartalet
»  Nettoomsättningen steg med 33 procent till 162 MSEK (122)
»  Resultat efter skatt fördubblades och uppgick för kvarvarande verksamhet till 14 MSEK (7)
Resultat efter skatt för koncernen som helhet uppgick till 14 MSEK (21)

»  Resultat per aktie före utspädning uppgick för kvarvarande verksamhet till 2,10 SEK (1,10)
Resultat per aktie före utspädning för koncernen som helhet uppgick till 2,05 SEK (3,15)

»  Resultat efter finansiella poster uppgick för kvarvarande verksamhet till 19 MSEK (10)
Resultat efter finansiella poster för koncernen som helhet uppgick till 19 MSEK (24)​

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se