Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

3 maj 2007 12:13

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Första kvartalet
»  Nettoomsättningen steg med 110 procent till 341 MSEK (162)
»  Resultat efter skatt ökade med 69 procent till 23 MSEK (14)
»  Resultat per aktie var 3,40 SEK (2,00)
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till 32 MSEK (19)
»  Värnamo Industri AB har förvärvats

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se