Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

8 maj 2008 12:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Första kvartalet
»  Nettoomsättningen var 380 MSEK (341)
»  Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (23)
»  Resultat per aktie var 2,90 SEK (3,40) 
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till 27 MSEK (32)

 

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se