Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009

7 maj 2009 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Första kvartalet
»  Nettoomsättningen var 265 MSEK (380)
»  Resultat efter skatt uppgick till -7 MSEK (19)
»  Resultat per aktie var -1,00 SEK (2,90) 
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 MSEK (27)

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Den nedgång som kraftigt försämrade både fakturering och orderingång under slutet av föregående år har fortsatt under första kvartalet 2009. Jämfört med samma period 2008 var försäljningsminskningen drygt 30 procent för koncernen som helhet. Omfattande kapacitets­anpassningar har genomförts och kostnaderna för dessa åtgärder har belastat periodens resultat med betydande belopp. Resurserna för marknadsbearbetning har ytterligare förstärkts för att bibehålla och i förlängningen även öka marknadsandelarna. Efter balansdagen har NPB i Jönköping tecknat avtal om leverans av två paketeringscenter till Nestlé Purina i USA. Ordern är av stor strategisk betydelse eftersom maskinerna är de första i sitt slag i USA där plast ersätter papper som förpackningsmaterial och det finns god potential för ytterligare leveranser under kommande år.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se