Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010

6 maj 2010 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Första kvartalet
»  Nettoomsättningen var 298 MSEK (265)
»  Resultat efter skatt uppgick till 10 MSEK (-7)
»  Resultat per aktie var 1,45 SEK (-1,00) 
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till 13 MSEK (-8) 
»  Kassaflöde efter investeringar var 0 MSEK (8) 
»  Efter periodens slut fick dotterbolaget NPB en order från USA värd 75 MSEK

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Inledningen på det nya året var som väntat generellt avvaktande. Efterhand upplevde vi en ökande och alltmer stabil orderingång och utfallet av det första kvartalet som helhet var tillfredsställande.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se