Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

10 maj 2012 13:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Första kvartalet
»    Nettoomsättningen var 309 MSEK (309)
»    Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (20)
»    Resultat per aktie var 3,10 SEK (3,00)
»    Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Såväl omsättning som resultat var i nivå med föregående år. De nyförvärvade bolagen Albins Mekaniska Verkstad och Kungsörs Mekaniska Verkstad (Q1 2012) samt Metall Göte (Q3 2011) bidrog med ca 25 MSEK i omsättning och ca 4,5 MSEK i rörelseresultat under det första kvartalet. Tillskotten kompenserade volymminskningen inom affärsenhet Industrial Solutions, där jämförelseperioden första kvartalet 2011 var stark.
     Efter en något försiktig start på året var marknadsläget för koncernens bolag tillfredsställande under resterande del av perioden. Flera av koncernens större kunder har dock aviserat återhållsamhet under kommande kvartal men tror på återhämtning under andra halvåret. Osäkerheten är fortsatt stor och koncernens utveckling under den närmaste tiden därför svårbedömd.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se