Förändring av antalet aktier och röster

30 juni 2017 12:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANOs årsstämma beslutade den 10 maj 2017 om en ökning av antalet aktier genom aktieuppdelning (split 2:1), innebärande att varje befintlig aktie delas upp i två aktier. Avstämningsdagen fastställdes till den 9 juni 2017. Uppdelning och registrering har verkställts i juni 2017.

Efter uppdelningen uppgår totalt antal registrerade aktier i bolaget till 14 093 490, varav 3 644 400 av aktieslag A och 10 449 090 av aktieslag B. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 46 893 090. Bolaget innehar 280 000 egna B-aktier.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se