Förändring av antalet aktier och röster i XANO Industri AB (publ)

28 juni 2019 11:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANOs årsstämma beslutade den 9 maj 2019 om en ökning av antalet aktier genom aktieuppdelning (split 2:1), innebärande att varje befintlig aktie delas upp i två aktier. Avstämningsdagen fastställdes till den 12 juni 2019. Uppdelning och registrering har verkställts i juni 2019.

Efter uppdelningen uppgår totalt antal registrerade aktier i bolaget till 28 186 980, varav 7 288 800 av serie A och 20 898 180 av serie B, med kvotvärde 1:25 SEK. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 93 786 180. Bolaget innehar 292 444 egna aktier av serie B. Aktiekapitalet uppgår oförändrat till 35 233 725 SEK.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD och koncernchef
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se