Förhandlingarna med GP Förvaltnings AB har avbrutits

20 mars 2008 15:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB tecknade den 28 januari 2008 en avsiktsförklaring med GP Förvaltnings AB i syfte att undersöka förutsättningarna för att avyttra koncernens bolag inom formsprutning. Förhandlingarna har avbrutits då parterna inte kunnat enas om ett genomförande av affären.

De bolag som var tilltänkta att avyttras står starka på marknaden och har en god utvecklings­potential. XANO avser nu att gå vidare med bolagen samtidigt som fortsatta strategiska företagsförvärv på för XANO passande marknader är aktuella.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se