Försäljning av dotterbolag inom affärsenhet Plastic Components slutförd

1 november 2010 14:40

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANOs försäljning av Bladhs Industri AB med dotterbolagen Bladhs Plast Bredaryd AB, Bladhs Plast Gislaved AB, Bladhs Eesti AS och Profilspecialisten AB till Talent Plastics AB är nu slutförd. Transaktionen var villkorad av godkännande i parternas respektive styrelser under oktober. Detta har nu skett och ägarskiftet genomförs idag.

De avyttrade bolagen har utgjort större delen av XANOs affärsenhet Plastic Components, vilken avvecklas vid årsskiftet. Ackurat, som är enda kvarvarande bolag i enheten, kommer framöver att tillhöra affärsenhet Industrial Solutions och rapporteras inom detta segment från den 1 januari 2011.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se