Information om aktieuppdelning i XANO Industri AB (publ)

4 juni 2019 09:50

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANOs årsstämma beslutade den 9 maj 2019 om en ökning av antalet aktier genom aktieuppdelning (split 2:1), innebärande att varje befintlig aktie delas upp i två nya av samma slag. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktieuppdelningen. Avstämningsdag har fastställts till den 12 juni 2019. Sista dag för handel med det gamla instrumentet, XANO B ISIN-kod SE0009973449, blir den 10 juni 2019 och första dag för handel med det nya instrumentet, XANO B ISIN-kod SE0012674232, blir den 11 juni 2019. Aktier som erhålls genom aktieuppdelningen beräknas vara registrerade på respektive innehavares konto den 13 juni 2019 utan någon åtgärd från aktieägares sida.

Efter uppdelningen uppgår totalt antal registrerade aktier i bolaget till 28 186 980, varav 7 288 800 av serie A och 20 898 180 av serie B, med kvotvärde 1:25 SEK. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 93 786 180. Bolaget innehar 292 444 egna aktier av serie B. Aktiekapitalet uppgår oförändrat till 35 233 725 SEK.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD och koncernchef
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se