Information om utdelning av aktierna i AGES

9 maj 2014 08:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämman i XANO Industri AB (publ) fattade den 8 maj 2014 beslut om avknoppning och utdelning till aktieägarna av det helägda dotterbolaget AGES Industri AB. Detta innebär att XANO-aktien från och med idag, fredagen den 9 maj 2014, handlas exklusivt AGES-koncernen (tidigare affärsenheten Precision Components). Avstämningsdag för utdelningen av AGES fastställdes till den 13 maj 2014.

Moderbolaget i den avknoppade koncernen, AGES Industri AB, noteras på NASDAQ OMX First North Premier med preliminär första handelsdag den 16 maj 2014.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se