Nedsättning av aktiekapital

12 juni 2006 16:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

På XANO Industri ABs årsstämma den 4 maj 2006 beslutades om en nedsättning av aktiekapitalet med totalt 990 000 SEK genom indragning utan återbetalning av 198 000 aktier av serie B, vilka bolaget tidigare förvärvat.

Efter registrering hos Bolagsverket den 8 juni 2006 är nu nedsättningen av aktiekapitalet genomförd. Minskningsbeloppet har avsatts till reservfond. Efter indragningen uppgår antalet aktier i eget förvar till 217 000.

Bolagets totala antal aktier uppgår nu till 6 913 200, varav 1 950 000 av serie A och 4 963 200 av serie B, samtliga med ett kvotvärde om 5,00 SEK.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se