XANO avyttrar dotterbolag

3 april 2006 14:18

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har idag tecknat avtal om försäljning av dotterbolaget XANO Fastigheter i Jönköping AB.

XANO Fastigheter i Jönköping äger en industrifastighet i Jönköping, där merparten av hyres­gästerna är externa och XANO-koncernen endast bedriver ringa egen verksamhet. XANO Fastigheter i Jönköping har avyttrats till ett fastighetsbolag med till XANO Industri närstående personer som ägare. Eftersom transaktionen sker med närstående måste avtalet godkännas av årsstämman i XANO Industri den 4 maj 2006 för att vara slutligt bindande. Försäljningen beräknas medföra en reavinst om ca 15 Mkr för XANO Industri.

Före avyttringen har XANO för egen räkning avstyckat ett markområde om ca 22 000 m² av industrifastigheten på Ljungarum i Jönköping. XANOs styrelse har beslutat att på denna del uppföra en ny byggnad om ca 4 300 m², vilken kommer att inrymma XANOs moderbolag samt dotterbolaget NPB Automation och därmed trygga NPBs möjligheter till fortsatt expansion.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se