XANO avyttrar EMEK

6 juli 2012 17:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har idag via dotterbolag tecknat avtal med Skoparp Invest AB om avyttring av samtliga aktier i Eslöv Mekaniska Verkstad AB (EMEK).

EMEK arbetar som underleverantör till mekanisk industri med avancerad skärande bearbetning i främst rostfritt stål som specialitet. Företaget har ingått i XANOs affärsenhet Precision Technology.

Avyttringen får löpande liten effekt på XANOs resultat och ställning. EMEK omsatte under 2011 ca 42 MSEK. Avyttrade tillgångar och skulder uppgår till ca 31 MSEK respektive 10 MSEK. Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppgår till ca 15,5 MSEK och utgörs av en fast köpeskilling om 12,3 MSEK och en villkorad tilläggsköpeskilling beräknad till 3,2 MSEK. Tilläggsköpeskillingen regleras i augusti 2013. Avyttringen medför en beräknad realisationsförlust om ca 6 MSEK.

Försäljningen är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet och bygga starka affärsenheter där synergier kan tillvaratas på ett bra sätt.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se