XANO avyttrar fastighet i Länna

1 april 2015 11:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO har idag via dotterbolag avyttrat ett fastighetsbolag som äger industrimark i Länna, Stockholm.

Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppgår till 13 MSEK och grundas på ett överenskommet fastighetsvärde om 22 MSEK. Avyttringen medför en beräknad realisationsvinst om ca 12 MSEK. Försäljningen får löpande endast en marginell effekt på XANOs resultat och ställning.

Försäljningen är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se