XANO avyttrar fastighet i Tallinn

21 februari 2013 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO har idag, via dotterbolag, avyttrat en industrifastighet i Tallinn, Estland. Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppgår till 6,9 MEUR exklusive moms och medför en realisationsvinst om ca 14 MSEK, vilken resultatförs under innevarande kvartal.

Fastigheten har historiskt sett årligen genererat ett mindre överskott och försäljningen får löpande liten effekt på XANOs resultat och ställning. XANO har inte bedrivit egen verksamhet i fastigheten sedan 2010.

Affären har genomförts i samarbete med Olev Mait Makk, partner hos Seven Real Estate Advisors i Tallinn.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se