XANO avyttrar Inmedic

12 augusti 2010 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har idag tecknat avtal om avyttring av samtliga aktier i Inmedic AB med dotterbolag till Hammarplast Medical AB.

Inmedic levererar avancerade tillverkningstjänster till medicinteknisk industri och har ingått i XANOS affärsenhet Plastic Components. Produktionen, som finns i Sverige och Estland, sker uteslutande i renrumsmiljö.

Hammarplast Medical är det ena av två verksamhetsområden inom Hammarplastkoncernen, som totalt omsätter ca 370 MSEK. Hammarplast Medical bedriver verksamhet i tre affärsområden: produkter för medicindistribution, produkter inom kirurgi samt kundspecifika produkter inom det medicintekniska området. Tillverkningstjänsterna omfattar formsprutning, formblåsning, sprutblåsning och automatisk montering i renrum.

Avyttringen får löpande liten effekt på XANOs resultat och ställning. Inmedic-koncernen omsatte under 2009 ca 37 MSEK. Avyttrade tillgångar och skulder uppgår till ca 13 MSEK respektive 6 MSEK. Köpeskillingen, som idag erlagts kontant, uppgår till 21 MSEK och medför en reavinst om ca 14 MSEK. Villkorad tilläggsköpeskilling kan komma att utgå med 1 MSEK och regleras i januari 2011.

Försäljningen är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet och bygga starka affärsenheter där synergier kan tillvaratas på ett bra sätt.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se