XANO-företag får stororder från USA

28 april 2010 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANOs dotterbolag NPB har fått den största enskilda ordern i företagets historia, tillika en av de mest betydelsefulla i koncernens historia. Beställningen kommer från världens ledande tillverkare av metallförpackningar för livsmedel och är den största globala ordern innevarande år inom den nisch där NPB verkar. Ordervärdet uppgår till motsvarande ca 75 MSEK och avser leverans av 13 paketeringscenter under 2011. Ordern har erhållits i konkurrens med såväl amerikanska som europeiska tillverkare och innebär att NPB medverkar vid en genomgripande automatisering hos en helt ny kund. Affären är också strategiskt viktigt eftersom potentialen för ytterligare projekt tillsammans med kunden är god.

I början av 2006 fick NPB ett genombrott i USA och företaget har därefter fortsatt att aktivt bearbeta den nordamerikanska marknaden. Under 2009 tecknades ett strategiskt avtal avseende leverans av två paketeringscenter, de första av sitt slag i USA. Dagens order är ytterligare en följd av det intensiva marknadsarbete som NPB bedrivit i Nordamerika.

NPB genomförde under 2009 omfattande omställningsarbete med personalneddragningar som följd. Den nya ordern ger goda förhoppningar om både åter- och nyanställningar samtidigt som den skapar trygghet under de kommande åren.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se