XANO-företag får strategisk order i USA

21 april 2009 15:15

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO har genom dotterbolaget NPB Automation AB tecknat avtal om leveranser till ett världsledande livsmedelsföretag i USA till ett värde av 10,5 MSEK.

I konkurrens med flera europeiska tillverkare har Nestlé Purina USA valt NPB som leverantör av två paketeringscenter, som hanterar lock till livsmedelsförpackningar. Maskinerna är de första i sitt slag i USA, där plast ersätter papper som förpacknings­material. Leverans och installation sker i höst. Övergången från papper till plast är ett principbeslut hos Nestlé Purina, som framöver kommer att installera nya maskiner i samtliga sina enheter, omfattande totalt ca 30 produktionslinjer. Om utvärderingen av NPBs installationer blir till belåtenhet, finns goda möjligheter till ytterligare leveranser.

NPB utvecklar, konstruerar och tillverkar automationsutrustning som hanterar lock och bottnar till livsmedels- och dryckesförpackningar samt sprayburkar. Företaget omsatte 73 MSEK under 2008. Sedan några år är USA en högprioriterad marknad för NPB, som tidigare genomfört installationer hos två olika kunder i landet. Ordern från Nestlé Purina är resultatet av en längre tids aktiv marknadsbearbetning från NPBs sida och av extra stor betydelse i rådande konjunkturläge.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD XANO Industri AB, tel 036 31 22 00
Johan Hagstedt, VD NPB Automation AB, tel 036 35 40 60