XANO förvärvar ÅGES och ITB Teknik

13 december 2012 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO har idag förvärvat samtliga aktier i ÅGES Industrier i Unnaryd AB och ITB Teknik i Unnaryd AB.

ÅGES bedriver sedan i mitten av femtiotalet tillverkning och försäljning av artiklar i aluminiumgjutgods. ITB Teknik startades under åttiotalet med syfte att öka förädlingsgraden av aluminiumgjutgodset genom bearbetning och montering. Företagens kunder finns framför allt inom fordons-, verkstads- och övrig industri. Sammantaget sysselsätter verksamheterna ungefär 250 personer. Omsättningen har under de senaste åren uppgått till ca 450 MSEK och genererat ett gott resultat.

ÅGES och ITB Teknik kommer att ingå i XANOs affärsenhet Precision Technology. Genom förvärvet tillförs XANO-koncernens befintliga verksamheter inom skärande bearbetning ytterligare kompetens och tillgång till nya marknadssegment.

Köpeskillingen erläggs dels kontant med 366 MSEK och dels mot revers om 100 MSEK med löptid fem år. Med avdrag för förvärvade likvida medel, påverkas koncernens kassaflöde preliminärt med 340 MSEK under 2012. Förvärvad balans­omslutning uppgår till ca 250 MSEK, varav ca 150 MSEK utgör eget kapital. De nyförvärvade företagen konsolideras i XANO-koncernen från den 31 december 2012 och väntas under 2013 bidra med ca 400 MSEK i omsättning och 4-5 SEK i resultat per aktie.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se