XANO förvärvar Eslöv Mekaniska Verkstad

12 december 2007 15:04

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har idag genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Eslöv Mekaniska Verkstad AB (EMEK).

EMEK arbetar som underleverantör till mekanisk industri med skärande bearbetning i främst rostfritt stål som specialitet. Tillverkningen omfattar såväl styckedetaljer som långa serier och präglas av mycket hög kvalitet. Tjänster som produktutveckling, montering och logistik-lösning ingår också i EMEKs marknadserbjudande. Företaget har 25 anställda och omsätter 55 MSEK med en resultatnivå på ca tio procent. Balansomslutningen uppgår till 30 MSEK, varav 11 MSEK utgör eget kapital. Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppges av avtalsmässiga skäl ej.

Genom förvärvet av EMEK tillförs XANO-koncernens befintliga verksamheter inom skärande bearbetning såväl ytterligare kompetens och produktionsresurser som utökade möjligheter att producera detaljer på ett optimalt sätt avseende kapacitetsutnyttjande och tillverknings­ekonomi.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se