XANO förvärvar Fredriksons Verkstads AB

8 juni 2006 13:15

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fredriksons Verkstads AB i Vadstena.

Fredriksons arbetar som systemleverantör inom främst livsmedels- och medicin­teknisk industri med egen konstruktionskapacitet och levererar allt från små, enkla maskin­enheter till komplexa systemlösningar. Företaget har långsiktiga affärsrelationer med stora internationella kunder inom nämnda segment. Omsättningen uppgår till 375 MSEK med god lönsamhet. Antalet anställda är 200.

Fredriksons har påbörjat etablering av egen verksamhet i Kina med avsikt att starta försäljning mot främst europeiska företag med aktiviteter i Asien.

För XANO innebär förvärvet av Fredriksons att koncernen kompletteras ytterligare avseende systemleveranser inom utvalda marknadssegment. XANO blir samman­taget en större aktör och kan bättre svara upp mot kundernas önskemål om leveransberedskap och geografisk närhet.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se