XANO förvärvar Mikroverktyg

6 november 2008 15:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Mikroverktyg AB i Södertälje.

Mikroverktyg arbetar som underleverantör till verkstadsindustrin. Företaget är specialist på små till medelstora finmekaniska detaljer och kugghjul, där kraven på kvalitet och precision är höga. Tillverkningen omfattar också fixturer, prototyper och specialutrustningar. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri, bland annat flyg- och försvarsindustrin. Mikroverktyg har knappt 40 anställda och omsätter 42 MSEK med gott resultat. Företaget kommer att ingå i segmentet Industri och konsolideras i XANO-koncernen från den 1 oktober 2008. Förvärvet av Mikroverktyg väntas initialt ha en obetydlig effekt på XANOs resultat och ställning.

Köpeskillingen erläggs dels kontant och dels med 30 000 XANO-aktier av serie B. XANOs styrelse har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om rätt för bolaget att överlåta egna aktier i samband med förvärv. Med avdrag för bolagets kvarvarande innehav i egna aktier, 140 000 av serie B, medför överlåtelsen en ökning av antalet utestående aktier med 0,4 procent till 6 788 974.

Genom förvärvet av Mikroverktyg tillförs XANO-koncernens befintliga verksamheter inom skärande bearbetning ytterligare kompetens och tillgång till nya marknadssegment.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se