XANO förvärvar Rotosplast i Estland

6 november 2007 16:52

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har idag genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i AS Rotosplast.

Rotosplast konstruerar, utvecklar och tillverkar plastprodukter i form av komponenter och system genom rotationsgjutning. Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Saue strax utanför Tallinn. Antalet anställda är 25 och omsättningen 20 MSEK med en resultatnivå på ca åtta procent. Företagets balansomslutning uppgår till 9 MSEK, varav 7 MSEK utgör eget kapital. Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppges av avtalsmässiga skäl ej.

I XANO-koncernen finns sedan tidigare rotationsgjutningsföretaget Cipax med verksamhet i Estland, Norge och Sverige. Förvärvet av Rotosplast innebär att gruppen tillförs ytterligare kompetens och kapacitet avseende rotationsgjutning, som väl kompletterar Cipax verksamhet i främst Estland.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se