XANO förvärvar Solna Pressgjuteri och ADC of Sweden

10 april 2014 12:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO har idag via dotterbolaget AGES Industri AB förvärvat samtliga aktier i Solna Pressgjuteri AB och ADC of Sweden AB.

Solna Pressgjuteri är en systemleverantör av förädlat pressgjutgods i aluminium och zink. Företaget levererar pressgjutna, bearbetade och monterade detaljer och system inom branscher som fordon, försvar och marin. ADC of Sweden i Kulltorp är en komplett systemleverantör av förädlat pressgjutgods i aluminium. Sammanlagt sysselsätter verksamheterna 55 personer och omsätter ca 80 MSEK med en rörelsemarginal runt tio procent.

Köpeskillingen, som betalas kontant, uppgår till 40 MSEK. De förvärvade bolagens balansomslutning uppgår till ca 35 MSEK, varav ca 15 MSEK utgör eget kapital. Konsolidering av bolagen i XANO sker från den 1 april 2014 och väntas medföra en obetydlig påverkan på koncernens resultat och ställning.

Solna Pressgjuteri och ADC of Sweden kommer initialt att ingå i XANOs affärsenhet Precision Components. Inför årsstämman den 8 maj 2014 har styrelsen i XANO föreslagit att affärsenheten knoppas av från XANO och bildar en självständig koncern. Moderbolaget i den nya koncernen, AGES Industri AB, kommer att ansöka om notering på NASDAQ OMX First North. Genom förvärvet tillförs Precision Components befintliga verksamheter inom pressgjutning ytterligare kompetens och tillgång till nya marknads­segment.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se