XANO förvärvar Värnamo Industri AB

2 januari 2007 16:10

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Värnamo Industri AB (VIAB).

VIAB tillverkar komponenter genom skärande bearbetning för industrier inom främst fordons- och maskinsystem. Företaget arbetar även som systemleverantör och tillhandahåller utöver detaljframställningen även komponentinköp, montering och provning. I förvärvet ingår även VIABs dotterbolag Turnab i Reftele. VIAB-koncernen har 70 anställda och omsätter 140 MSEK med ett resultat efter skatt om 12 MSEK. Koncernens balans­omslutning uppgår till ca 95 MSEK, varav ca 45 MSEK utgör eget kapital. VIAB konsolideras i XANO-koncernen från den 2 januari 2007.

Köpeskillingen, som erläggs dels kontant och dels med 20 000 XANO-aktier av serie B, uppges av avtalsmässiga skäl ej. XANOs styrelse har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om rätt för bolaget att överlåta egna aktier i samband med förvärv. Med avdrag för bolagets kvarvarande innehav i egna aktier, 197 000 av serie B, medför överlåtelsen en ökning av antalet utestående aktier med 0,3 procent till 6 716 200.

Förvärvet av VIAB innebär att XANO-koncernen tillförs ytterligare kompetens avseende skärande bearbetning och också förstärks som systemleverantör inom utvalda marknads­segment.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se